Om korsbandsregistret

Svensk korsbandsregister innehåller huvudsakligen uppgifter om korsbandsoperationer hos personer i Sverige men också uppgifter om personer med korsbandsskada som inte opererats.

Registret startades den 1 januari 2005 på initiativ av flera korsbandskirurger i Sverige.

Registeransvarig är Stockholms Region genom Karolinska universitetssjukhuset

Registerhållare
Björn Barenius, Capio Artro Clinic, Stockholm
Magnus Forssblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (Bitr. registerhållare)

Koordinator
Anna Pappas, Capio Artro Clinic, Stockholm

Styrgrupp
Björn Barenius, Capio Artro Clinic
Magnus Forssblad, Karolinska Universitetssjukhuset
Martin Englund, Skånes Universitetssjukhus
Karl Eriksson, Södersjukhuset
Anne Fältström, Länssjukhuset Ryhov
Jüri Kartus, NU-sjukvården
Christina Mikkelsen, Capio Artro Clinic
Paul Neuman, Skånes Universitetssjukhus
Kristian Samuelsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anders Stålman, Capio Artro Clinic
Erik Hamrin Senorski, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Syfte och mål

  • Följa utveckling inom svensk korsbandskirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat.
  • Följa icke kirurgiskt behandlade korsbandsskador, vårdform och resultat.
  • Skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat.
  • Möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär.

Finansiering
Svenska korsbandsregistret finansieras genom anslag från Sveriges Kommuner och Landsting. Registret står fritt från sponsorer.