• Du har rätt att få ta del av vilka uppgifter som finns om dig i registret.
    Använd vår blankett Begäran om kopia av personuppgifter

  • Du har rätt till rättelse av personuppgifter som behandlats i strid med personuppgiftslagen, rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med patientdatalagen, vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling samt vad som gäller i fråga om bevarande och gallring.

  • Du har även rätt att när som helst skriftligen begära avregistrering av all information som finns lagrad om dig i Svenska Nationella Korsbandsregistret.
    Använd vår blankett Begäran om ej registrering/radering