Regler för forskning baserat på Korsbandsregistret

Alla deltagare i Korsbandsregistret med inloggningsrätt har fri tillgång till egna data, dvs. uppgifter för de personer som den egna inloggningen omfattar.

Om tillgång till registermaterial önskas för forskning som skall användas I syfte att publicera resultaten ställs ytterligare krav och en formell ansökan krävs.

Ansökan skickas till registerhållaren som sedan bereder ansökan tillsammans med styrgruppen för korsbandsregistret och upprättar ett forskningsavtal. Detta fordras för att undvika att parallella likartade studier startas.

Styrgruppen kontrollerar så att inte "konkurrerande" projekt redan pågår, att frågeställningen rimligen kan besvaras med önskat material samt tar ställning till frågan om etikansökan.

När ansökan är beviljad erhåller forskargruppen de uppgifter som definieras i ansökan. Timkostnad för arbetet att ta fram data kommer att debiteras sökanden (tänk på detta när du söker anslag). Forskargruppen är därefter försäkrad att inte likartat projekt ur Korsbandsregistrets databas genomförs. Denna försäkran är dock tidsbegränsad - artikel skall vara färdig inom rimlig tid. I artikel skall tydligt framgå att undersökningen är baserad på Korsbandsregistret.