Dokument för nedladdning


Mallar för vårdgivare

Här finns patientinformation som kan laddas ner och användas av kliniker i samband med kallelse via brev/sms.
Det är markerat var egna kliniknamnet kan läggas in och det finns även plats för egen kliniklogo.

En längre fullständig information finns också för nedladdning.

Mall för vårdgivare - fullständig information

Mall för vårdgivare - kort information, kallelse via brev

Mall för vårdgivare - kort information, kallelse via sms