Vårdgivare som träffar patienter med diagnosticerad främre korsbandsskada bör uppmana patienten att logga in på ”besvara enkät” där patienterna ska besvara

1. KOOS

2. EQ5D

3. XBASEALL

4. XBASELIV

6. XBASEFOTBOLL (om patienten är aktiv med fotboll)

7. YNGREOPERERADE (om patienten är <15 år).

Patienten kan fylla i detta när korsbandsskadan är diagnosticerad för att på så sätt bli registrerad i registret. Om patienten visar sig behöva genomgå en främre korsbandsoperation så bör patienten mata in KOOS och EQ5D så att inte mer än 3 månader föreligger från ifyllandet i registret till operationen utförs.


Fysioterapeuter som gör funktionstester på patienterna har nu möjlighet att mata in uppgifter om patienternas funktion. För vidare information – se För fysioterapeuterDokument för nedladdning


Mallar för vårdgivare

Här finns patientinformation som kan laddas ner och användas av kliniker i samband med kallelse via brev/sms.
Det är markerat var egna kliniknamnet kan läggas in och det finns även plats för egen kliniklogo.

En längre fullständig information finns också för nedladdning.

Mall för vårdgivare - Information till patient

Mall för vårdgivare - Affisch att sätta upp i tex. behandlings- eller väntrum

Mall för vårdgivare - kort information, kallelse via brev

Mall för vårdgivare - kort information, kallelse via sms

Informationsblad på engelska om kvalitetsregister - In English