Är du forskare och vill ha information om du hur du använder kvalitetsregisterdata i forskning?


Här nedan hittar du mall för ansökan, dokument och guider till stöd för ditt arbete.

Snabbguide för registerforskare

Vägledning utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Mall ansökan forskningsuttag 

Mer information finns på www.kvalitetsregister.se