Nationellt nätverk Korsbandsskador 

I Sverige har vi en lång tradition av forskning relaterade till främre korsbandsskador, med flera internationellt framstående forskargrupper spridda över landet. Det nationella nätverket för forskning kring korsbandsskador bildades under våren 2021. Syftet med nätverket är att förbli internationellt ledande inom korsbandsforskning och vidare utvecklas inom forskningsfältet. Nätverket kommer att ge möjlighet att presentera och diskutera pågående forskning, behov av framtida forskning och eventuellt planera gemensam nationell forskning. Det kommer öka kontaktytorna och därmed möjliggöra spridning av korsbandsforskning, öka samarbetet mellan olika forskargrupper i Sverige, skapa möjligheter för doktorander att nätverka, identifiera gemensamma behov, skapa enhetlighet i datainsamling, ta fram nationella riktlinjer etc.

Styrgrupp: Magnus Forssblad, Anders Stålman, Christina Mikkelsen, Joanna Kvist, Björn Barenius, Eric Hamrin Senorski, Eva Ageberg, Markus Walden, Charlotte Häger, Anne Fältström, Håkan Gauffin, Thorkell Snabjörnsson

Kontaktperson Joanna Kvist, joanna.kvist@liu.se

Alla som är intresserade av forskning inom främre korsbandsskada, bli gärna medlem. Skanna QR-koden nedan eller följ länken.

https://esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=639f1bbb-89e4-4c49-ad82-abb314f2cd32